Federación Alavesa de NataciónComposición Junta Directiva

Lehendakaria-Presidente

John Mulvey

Lehendakariordea- Vicepresidenta

Teresa Sicilia

Idazkaria-Secretario

Juan Marimon

Diruzaina-Tesorera

Monika Anzola

Bokala-Vocal

Javier Otxoa de Eribe

Bokala-Vocal

Carmen Sicilia

Bokala-Vocal

Blanca Lacunza

Zuz. Tek. Waterpolo Dir. Técnica

Mikel Muzas

Zuz. Tek. Igeriketa -Dir. Tec. Natación

Marta Redondo

Zuz. Tek. Sinkro Dir. Técnica

Cristina Lopez Marina

Administraritza - Administración

Lander Bilbao